Politica de confidentialitate

 Home /

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
PENTRU WWW.CARPETJET.RO

Vă mulțumim că ne-ați acordat încredere alegând serviciile www.carpetjet.ro!
SC ALMIDAR SRL vă asigură că va prelucra toate datele în mod onest, transparent și informat, conform schimbărilor și modificărilor aduse de Regulamentul (EU) general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 („GDPR”sau “Regulamentul general privind protecția datelor” ).
Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor poate fi modificată sau actualizată oricând de către SC ALMIDAR SRL în momentul în care considerăm că survin anumite modificări în activitățile prin care prelucrăm datele tale cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Vom publica pe site-ul nostru www.carpetjet.ro orice astfel de modificări, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de confidențialitate privind prelucrarea datelor personale.

CINE SUNTEM?
SC ALMIDAR SRL, persoană juridică de naționalitate română, având C.U.I. 16202596, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J35/559/2004, este operatorul datelor tale și entitatea care îți furnizează, prin intermediul site-ului www.carpetjet.ro, serviciile de curățare/spălare profesională de covoare, mochete, pilote și pături, mașini și tapițerii.

Ne puteți contacta oricând la:
Nr. telefon: +4 0766.594.469
E-mail: comenzi@carpetjet.ro
Adresa: Str. Gheorghe Lazar Nr.17, Timișoara, jud Timiș

CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Datele personale reprezintă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (nume, prenume) sau indirect (în funcție de profilul pe care îl creăm pentru a-ți înainta oferte personalizate).
Politica Carpet Jet este de a colecta și prelucra doar datele care ne sunt necesare ca să vă oferim cea mai plăcută experiență atunci când navigați/ plasați comenzile pe site-ul web www.carpetjet.ro. În general, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți:
• Nume și prenume
• CNP
• Adresă de e-mail
• Numărul de telefon
• Sexul
• Vârsta
• Adresa de facturare
• Adresa de livrare
Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: serviciul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.
Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru www.carpetjet.ro pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție ofertele adaptate profilului dumneavoastră.
Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri prezentă pe site.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII
Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri: Pentru prestarea serviciilor Carpet Jet în beneficiul dumneavoastră:
- Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Carpet Jet
- Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora
- Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate
- Returnarea produselor conform prevederilor legale
- Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale
- Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările cu privire la comenzile dumneavoastră și/sau la bunurile și serviciile Carpet Jet.
Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară pentru încheierea și executarea unui contract între dumneavoastră și Carpet Jet. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
Pentru marketing
Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile Carpet Jet care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/newsletter etc.) cu conținut general de informații, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care dumneavoastră le-ați achizționat sau le-ați adăugat în coșul de cumpărături în secțiunea ”Cont/Coșul meu”, informații cu privire la oferte sau promoții. Pe site-ul web www.carpetjet.ro putem afișa recomandări personalizate. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de cumpărător (produsele vizualizate / adăugate în wishlist / achiziționate etc.) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.
În cele mai multe cazuri, produsele de marketing vi le livrăm în baza consimțământului dumneavoastră prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:
– Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Informații personale”;
– Contactarea Carpet Jet folosind detaliile de contact descrise mai sus.
În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informațiile cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, vom avea grijă șivom lua toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile fundamentale să nu vă fie afectate. Cu toate acestea, dumneavoastră ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor cu caracter personal ce vă aparțin în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră.
Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea includ:
– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Carpet Jet față de atacuri cibernetice
– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente
– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE?
Carpet Jet prelucrează datele dumneavoastră pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată.
Vom păstra datele dumneavoastră personale atât timp cât dețineți un cont de client și/sau continuați să utilizați site-ul www.carpetjet.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului pe adresa de e-mail comenzi@carpetjet.ro și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. Dacă vă dezactivați contul de client de pe site-ul www.carpetjet.ro și ne solicitați în mod expres ștergerea totală, datele asociate contului de client vor fi șterse sau anonimizate astfel încât să nu mai puteți fi identificat în sistemele noastre de evidență a datelor, exceptând cazul în care suntem obligați să păstrăm datele pentru o perioadă mai lungă, în baza legii sau interesului nostru legitim.

DATELE CU CARACTER PERSONAL LE TRANSMITEM
Pentru a vă oferi serviciile de pe site-ul www.carpetjet.ro, vom partaja datele dumneavoastră cu partenerii noștri de încredere. Selectăm foarte atent partenerii și furnizorii care efectuează, în numele nostru, operațiuni suport activității noastre. Împărtășim cu aceștia doar datele personale imperios necesare realizării activităților specifice pe care le încredințăm acestora.
Mai exact, transmitem unele date ale dumneavoastră către terțe părți pentru realizarea funcțiilor și serviciilor necesare operării activităților site-ului www.carpetjet.ro, cum ar fi:
- Furnizorilor de servicii IT
- Furnizorilor de servicii de curierat
- Furnizorilor de servicii de plată/bancare
- Furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu dumneavoastră

ÎN CE ȚĂRI TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE DUMNEAVOASTRĂ În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.
Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele.
Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dumneavoastră.

CUM PROTEJĂM SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Transmisia datelor dumneavoastră cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare pe care le stocam pe servere, asigurând în același timp redundanța datelor.
Vă rugăm să țineți cont de faptul că în ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

DREPTURILE CLIENȚILOR
O serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal sunt recunoscute prin Regulamentul general privind protecția datelor. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corecta orice greșeală din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, dumneavoastră vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) asupra modului în care noi prelucrăm datele tale personale. Totuși, sperăm că veți decide să discutați mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor dumneavoastră este importantă pentru noi și vom lua toate masurile necesare pentru a soluționa orice problemă cu privire la controlul și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți adresa cu diverse întrebări și către A.N.S.P.D.C.P., autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România. Unele ghiduri și linii directoare privind drepturile dumneavoastră le puteți găsi pe pagina web a autorității http://www.dataprotection.ro/. După caz, dumneavoastră puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor și dreptul la portabilitatea datelor.
Despre mai multe informații privind fiecare dintre aceste drepturi puteți citi în rândurile de mai jos.
Pentru a vă putea exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon afișat pe site sau pe adresa de e-mail comenzi@carpetjet.ro. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:
Identitate. Carpet Jet ia în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile pe care le aveți cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului Carpet Jet. În caz contrar, noi ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.
Onorarii. Nu vă vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dumneavoastră, cu excepția cazului în care solicitarea pe care ne-o înaintați cu privire la accesul de informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum 60 zile. În cazul în care vom avea nevoie de mai mult de 30 zile vă vom anunța. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede, dar și să scurtăm timpul de raspuns la solicitarea dumneavoastră.
Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care aceasta ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.
Pentru drepturile vizate există o serie de cerințe pe care ni le puteți înainta: Accesul: să confirmăm dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și să vă punem la dispoziție o copie a acestor date, dar și să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Rectificarea: să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete. De obicei este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora. Ștergerea datelor: dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ), sau dați curs unui drept legal de a vă opune, sau acestea au fost prelucrate ilegal, sau ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării înaintate de dumneavoastră pentru a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară: pentru respectarea unei obligații legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Există totuși anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.
Vă rugăm să aveți în vedere că, înaintea exercitarii acestui drept, dumneavoastră trebuie să vă descarcați din contul Carpet Jet și să vă salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Carpet Jet, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dumneavoastră sau o alta persoană fizică/ juridică. În cazul în care nu efectuati acest demers înainte de a va exercita dreptul de ștergere, dumneavoastră veți pierde toate aceste documente, iar Carpet Jet va fi în imposibilitatea de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului Carpet Jet, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.
Restricționarea prelucrării datelor: acuratețea lor este contestată, sau prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse, sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță, sau v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Carpet Jet poate continua să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: avem consimțământul dumneavoastră, pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță, sau pentru a proteja drepturile Carpet Jet sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Portabilitatea datelor: prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră,prelucrarea se face prin mijloace automate.
Opoziția: Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile fundamentale ale dumneaavoastră prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
Luarea de decizii automate: dacă vă produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră, sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră, este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, sau se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.
Plângeri: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că Carpet Jet va depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
Vă reamintim faptul că dumneavoastră ne puteți contacta în orice moment privind protecția datelor prin transmiterea solicitării prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
- prin e-mail la adresa: comenzi@carpetjet.ro
- prin telefon la numărul: +4 0766.594.469
- trimițându-ne solicitarea dumneavoastră pe adresa: Str. Gheorghe Lazar Nr.17, Timișoara, jud Timiș