TSC

 Home /

Termeni si conditii

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI
Compania care administrează site-ul www.carpetjet.ro denumit în continuare Carpet Jet, este SC ALMIDAR SRL, având C.U.I. 16202596, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J35/559/2004.
Site – www.carpetjet.ro și subdomeniile acestuia.
Vânzător – SC ALMIDAR SRL.
Client – persoană fizică/persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o comandă prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către firma SC ALMIDAR SRL.
Utilizator – orice persoană fizică/juridică care prin finalizarea procesului de creare a contului și-a exprimat acordul și a luat la cunoștință clauzele specifice din secțiunea Termeni și Condiții.
Bunuri și servicii – produsele și serviciile, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, ce urmează a fi furnizate de vânzător, clientului. Campanie – perioada limitată de timp stabilită de către vânzător pentru un număr finit de bunuri și/sau servicii cu stoc limitat și predefinit, expuse în scop comercial.
Comandă – document electronic care intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin intermediul căruia clientul își expune intenția de a achiziționa bunuri sau servicii de pe site și să facă plata acestora. Comentariu – aprecierea sau observația cu scop critic a clientului în baza unei comenzi efectuate pe site, referitor la calitatea și concordanța produselor sau serviciilor.
Cont – secțiunea din site care necesită o adresă de e-mail și o parolă ce permite cumpărătorului transmiterea comenzii și a caracterului informațional cu privire la adresa de livrare și comenzile efectuate anterior.
Contract – acordul încheiat la distanță între vânzător și cumpărător, fără a fi necesară prezența fizică simultană a părților: vânzător-client.
Conținut – datele, descrierile, informațiile prezentate pe site, toate informațiile comunicate prin orice canal de comunicare de către vânzător sau cumpărător,
- conținutul oricărui e-mail trimis clienților de către vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alte mijloace de comunicare disponibile, - informațiile legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de vânzător într-o anumită perioadă.
Curier – persoana de drept public / privat care desfășoară activități de curierat conform legii.
Document – prezentele Termene și Condiții.
Newsletter – mijloc de informare periodică realizată prin intermediul poștei electronice asupra bunurilor și/sau serviciilor, a promoțiilor și campaniilor desfășurate de vânzător într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
Specificații – totalitatea descrierilor și a specificațiilor produselor și serviciilor așa cum sunt precizate în comandă.

2. DOCUMENTE CONTRACTUAL
2.1. Prin plasarea unei comenzi electronice sau telefonice, clientul își exprimă acordul cu forma de comunicare agreată prin care SC ALMIDAR SRL își derulează operațiunile.
2.2. Notificarea primită după efectuarea comenzii are caracter pur informativ și nu reprezintă încheierea contractului între vânzător și cumpărător. Această notificare se realizează electronic sau telefonic.
2.3. Contractul se consideră finalizat doar în momentul în care există confirmarea electronică sau verbală din partea vânzătorului către client, fără a necesita o confirmare de primire din partea clientului. Dacă vânzătorul confirmă comanda, clientului i se impune acceptarea completă a termenilor și condițiilor comenzii.
2.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu livra comenzi, precum și dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și a serviciilor. Pe adresa de e-mail furnizată la efectuarea comenzii sau telefonic, vă vom anunța acest lucru.
2.5. Contractul se consideră încheiat în momentul în care cumpărătorul primește de la vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, apel telefonic notificare de expediere a comenzii.
2.6. În funcție de comenzile efectuate și onorate, de comportamentul cumpărătorului ne rezervam dreptul de a ne selecta clientela.

3. COMENZILE ONLINE
3.1. Clientul poate efectua comenzile pe site-ul www.carpetjet.ro prin adăugarea bunurilor și/sau serviciilor în coșul de cumpărături, urmând obligatoriu să fie finalizată comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile de plată indicate.
3.2. Clientul declară pe proprie răspundere că datele furnizate pentru onorarea și livrarea comenzii sunt adevărate, corecte și complete la data plasării comenzii.
3.3. Prin finalizarea comenzii, clientul este de acord ca vânzătorul să îl contacteze, prin orice mijloc pus la dispoziție și agreat de vânzător – e-mail, telefon, în vederea confirmării comenzii sau cu scopul soluționării oricăror probleme ivite în derularea acestui contract.
3.4. Clientul poate modifica datele de livrare ale produselor și/sau serviciilor în maximum 2 ore de la efectuarea comenzii prin contactarea în prealabil a vânzătorului în scris.
3.5. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către client, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți implicată în contract, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese dacă datele furnizate de către client pe site sunt incomplete și/sau incorecte.
3.6. După recepționarea bunurilor și serviciilor, clienții pot oferi comentarii atât pozitive, cât si negative cu privire la serviciile oferite, condiția de bază fiind respectarea regulilor unei exprimări coerente, a utilizării unui limbaj corespunzător care să nu aducă injurii altor membrii.
3.7. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica comentariul cumpărătorului dacă nu este în concordanță cu prezentul act și aduce injurii/jigniri.
3.8. Clientul prin publicarea comentariului îi oferă acordul vânzătorului să utilizeze, reproducă, adapteze, distribuie și/sau să traducă conținutul comentariului pe durată nedeterminată si nelimitată ca teritoriu și ca timp.
3.9. În cazul în care clientul nu respectă termenii și condițiile, vânzătorul își rezervă dreptul de a-i bloca accesul, de a-i suspenda posibilitatea de a adăuga comentarii și de a îi refuza comenzile viitoare.
3.10. Clientul este de acord în mod expres că folosirea acestui site şi cumpărarea bunurilor și/sau serviciilor conexe se face pe propriul risc. Imaginile publicate pe site-ul www.carpetjet.ro sunt strict cu titlu de exemplu.

4. FACTURI ȘI PLĂȚI
4.1. Toate preturile afișate pe site-ul www.carpetjet.ro sunt exprimate în RON și includ TVA (19%).
În urma plasării unei comenzi pe site-ul www.carpetjet.ro, vânzătorul va emite Clientului un bon sau o factură fiscală pentru serviciile livrate, obligația clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.
4.2. Factura este livrată clientului în mod direct sau prin mijloace electronice, în funcție de preferințele acestuia. Nu ne asumaăm răspunderea în cazul în care adresa de e-mail nu este validă.
4.3. În cazul în care din motive de neglijență, eroare sau din alte motive tehnice, clientul nu a primit bonul/factura de la cumpărător, acest lucru trebuie sesizat pe adresa de e-mail: comenzi@carpetjet.ro în maxim 48 ore de la primirea bunurilor și/sau serviciilor, sau telefonic +4 0766.594.469.
4.4. Prețul serviciilor este cel din momentul confirmării comenzii prin e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare agreat de vânzător.
4.5. Plata comenzii se poate efectua astfel:
• Plata ramburs cu numerar se face în lei, integral, la livrare.

5. CONȚINUTUL SITE-ULUI ȘI DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
5.1. Conținutul site-ului www.carpetjet.ro nu poate fi utilizat, reprodus, transmis, publicat, transferat fără acordul proprietarului.
5.2. Clientul nu are voie să copieze, distribuie sau să transfere, modifice conținutul site-ului www.carpetjet.ro în alt scop decât cel pentru care a fost efectuat. Însușirea imaginilor, a textelor sau a altor însemne aparținând Carpet Jet se face doar cu acordul scris al SC ALMIDAR SRL datorită faptului că unele însemne/imagini includ dreptul de autor.
5.3. Vizitatorii/ Clienții/ Cumpărătorii sunt de acord că nu pot copia sau utiliza conținutul site-ului www.carpetjet.ro în scopuri comerciale. Utilizarea conținutului site-ului se poate efectua numai în scopuri personale, respectiv non-comerciale, respectând prevederile prezentului contract.

6. SUBCONTRACTAREA ȘI CESIONAREA CONTRACTULUI
6.1. SC ALMIDAR SRL poate subcontracta/cesiona prezentul contract către alte terțe persoane, cu scopul de a onora comenzile la timp, fără acordul clientului, însă mereu înștiințându-l prin orice mijloc de comunicare agreat de vânzător.

7. LIVRARE
7.1. Vânzătorul livrează bunurile clientului prin intermediul liniei proprii de livrare.

8. CONFIDENȚIALITATE
8.1. Toate informațiile furnizate de cumpărător/client/utilizator către vânzător au caracter strict confidențial. Datele sunt folosite numai în scopul efectuării și procesării contractului.
9.2. Cumpărătorul/Clientul/Utilizatorul prin înscrierea și/sau plasarea comenzii cunoaște Termenii și Condițiile site-ului www.carpetjet.ro și își exprimă acordul conform legislației în vigoare.

9. RECLAMAȚII, SESIZĂRI ȘI SUGESTII
9.1. Pentru sesizări/reclamații și/sau sugestii privind produsele și/sau serviciile achiziționate sau pentru funcționalitatea site-ului, vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul +4 0766.594.469 sau pe adresa de e-mail comenzi@carpetjet.ro.
9.2. Soluționarea sesizărilor, precum și a reclamațiilor se efectuează în ordinea primirii lor, în termen maxim de 120 zile calendaristice de la primire.


10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
a. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificata și completată, SC ALMIDAR SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță datele personale pe care clienții le furnizează.
b. Categoriile de date personale prelucrate sunt: nume, prenume, sex, data și locul nașterii, CNP, număr de telefon, adresă (domiciliul/reședința), adresa de e-mail.
c. Scopul colectării datelor este strict cel de: validare, expediere și facturare a comenzilor către clienți, rezolvare a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, informarea utilizatorilor privind starea comenzilor, gestiunea economico-financiară, serviciile de comunicații electronice, activitățile comerciale, de promovare a produselor și serviciilor.
d. Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare de cont sau de comandă declarați că acceptați necondiționat ca datele personale să fie incluse în baza de date a SC ALMIDAR SRL.
e. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal determină imposibilitatea onorării comenzilor și anularea acestora.
f. Prin prezenta ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie.

11. FORȚĂ MAJORĂ
11.1. În condițiile legii părțile sunt exonerate de răspundere în executarea parțială sau totală a prezentului contract în cazul apariției unor cauze de forță majoră.
11.2. În cazul în care în termen de 15 zile forța majoră nu încetează, părțile au dreptul de a renunța la contract, dar fără ca una dintre ele să pretindă daune-interese.
11.3. Niciuna dintre cele două părți contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parțială) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de o forță majoră.
11.4. Forța majoră va fi probată conform legii din România.

12. CLAUZE FINALE – LEGEA APLICABILĂ ACORDULUI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
a. În cazul în care unele dintre clauzele Acordului devin sau sunt declarate nule, validitatea celorlalte clauze nu va fi afectată.
b. Acordul va fi interpretat conform legilor din România.
c. Părțile vor încerca să facă toate eforturile necesare pentru a rezolva pe cale amiabilă sau prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, atât în cadrul, cât și în legătură cu îndeplinirea acordului.
d. Orice conflict apărut între vânzător și client va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare a problemei este medierea, in condițiile legii, iar daca aceasta eșuează se poate solicita ca disputa să se soluţioneze de instanțele judecătorești competente din localitatea în care va decide vânzătorul.